Utbygger: Børøy vann & avløpslag AS

  • Utbyggingsår: 2009-2010
  • Konsulent: Ragnar Aasheim, M13 Rådgiveren AS
  • Entreprenør: Brødrene Jørmeland AS
  • Referanse/kontaktperson: Arne Jørmeland, Brødrene Jørmeland AS

Isoterm fellesledninger og stikkledninger for vann og trykkavløp til 85 hytter.

Børøy, er et hytteområde med totalt 100 hytter.

Kommunen tilrettela med vannledning fra fastlandet til Børøy i 2009.

Avløp: Felles septiktank med utslipp

 

Boroy

Boroy