Isoterm energistyringssystem regulerer og reduserer energiforbruket på ledningsnett med frostsikring. Sammen med styringssystem anbefaler vi bruk av digitale termostater med PT100 føler.

 

Eksempel til høyre på denne sien viser et styringssystem for 2 rørstrekk, 1 Isotermrør for vann og 1 Isotermrør for trykkavløp. Dette sammen med 2 stk brytere for Isotermrør og føler/termostat. Rørstrekkene kan styres uavhengig av hverandre og leveres med fabrikkinnstilling på 50 % effektforbruk (i snitt 4 w/m). Varmekabelen gir i arbeidstiden er effekt på 8 w/m. Nødvendig arbeidstid og hviletid må trimmes inn i hvert enkelt tilfelle.

Styringssystemet vil starte med en arbeidsperiode på innstillt tid og deretter gå i hvileperiode med innstilt tid (timerfunksjon).

 

Den digitale termostaten leveres med PT100 føler. Føler trekkes inn i trekkerør og legges inntil rørets ytterrør i bakken og termostaten programmeres og tilpasses anlegget av autorisert elektriker.

Energistyring

Eksempel på Isoterm Energistyring for 2 rørstrekk - vann og trykkavløp. 

Komplett med brytere og termostat