Isoterm AS leverer komplette og sertifiserte systemer innenfor fjernvarme

 

Normer og standarder etter gjeldende EN normer

 

EN 253:2009 + A1:2013 Preisolerte faste rørsystemer
EN 448:2009  Rørdeler til fjernvarmerør
EN 488:2011 Stålventiler for fjernvarmerør
EN 489:2009 Sammenføyning av medierør av stål
EN 13941:2009 + A1:2010 Dimensjonering og installering
EN 14419:2009 Overvåkningssystemer
EN 15698:2009 Preisolerte fastholdte to-rørsystem

 

Enkeltrør:   Dobbeltrør:
Rette rør Rette rør
Serie 1,2 og 3  Dobbeltrør (standard, dobbel + og dobbel ++)
Komplett delespekter Komplett delespekter

Fjernvarmeror 

Miljosertifikat

Produksjon av fjernvarmerør

Miljøsertifikat

 Preisolerte ventiler

Preisolert dobbeltPreisolert enkelt

Preisolerte ventiler 

Preisolerte rørsystemer - enkle eller dobble rør