ISOTERMRØR for vann og trykkavløp leveres i lengder fra 100 m og opp til 400 m på kveil. Rørene består av et PE100 SDR11 PN 16 (c=1,25) innerrør og et korrugert HDPE ytterrør med et isolerende luftlag imellom. Stillestående luft mellom rørene gjør isoleringen meget god og kuldereflekterende

aluminiumsfolie fordeler varmen av frostsikringen rundt røret og gjør at varmen ikke forsvinner ut i bakken. 

 

STIKKLEDNINGER

ISOTERMRØR for vann med frostsikring som stikkledning leveres med 2 trinns bryter og en frostsikringseffekt på 8 w/m og 18 w/m. Røret tåler frost og det benyttes tinetrinn på 18 w/m ved tining av et rør som er frosset. (tinetid ca. 30 minutter). Driftstrinn benyttes i sterke kuldeperioder eller sammen med termostat og føler i bakken som regulerer varmetilførselen fra frostsikringen.

 

ISOTERMRØR for trykkavløp skal ikke fryse og det anbefales at pumpeleverandørenes driftsinstrukser følges.

 

ISOVARMRØR med PUR isolasjon benyttes på selvfalledninger avløp der det er naturlig fall på ledningen. Isoleringen tar vare på egenvarmen i avløpsvannet og ekstra energitilførsel er ikke nødvendig.

 

FELLES OG HOVEDLEDNINGER

ISOTERMRØR for vann og trykkavløp på fellesledninger kan leveres med komplette styringssystemer som reduserer energiforbruket opp til 70 %. Dette gjør at bruken av Isotermrør for dette formålet er det absolutt mest gunstigste alternativet når vi snakker grunne frostsikre VA løsninger. Energibehovet på fellesledninger vil kunne variere ut ifra bruken av ulik omfyllingsmasser og eventuelt andre forhold som påvirker varmetap på rørene.

 

Tester utført gjennom de siste 3 år viser et energibehov på 3-5 w/m på felles og hovedledninger vann og trykkavløp.

 

Isoterm energistyringer leveres med PT 100 følere og skal installeres av autoriserte installatører.

 

ISOVARMRØR for vann og avløp leveres med PUR isolering og eventuell frostsikring. Komplette systemer leveres på lik linje som uisolerte VA rør og deler. Leveringslengder 6 og 12 m i PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) og PN10 SDR17 (c=1,25) med eller uten frostsikring. PVC trykkrør PN12,5 SDR21 for vann leveres i 6 m lengder, det samme med PP selvfalledninger.

 

Preisolerte avløpsrør og deler leveres som standard uten ekstra frostsikring.

 

Isoterm vann

Bakkekran

Isotermrør for vann med frostsikring

Bakkekran for Isotermrør vann

 

Trykkavlop

ferdig isoterm

Isotermrør for trykkavløp

Endekobling med bryter, to trinn

 PP avlop

 muffeskjot

Isovarm preisolerte PP avløpsrør med muffeskjøt - 6 meters lengder

 Isovarm PE100

 Isovarm skjot

Isovarm preisolerte PE100 PN16 SDR11 vannrør med frostsikring - 6 og 12 meters lengder

Isovarm PVC

Isovarm PVC bend

Isovarm preisolerte PVC PN12,5 SDR21 vannrør med frostsikring - 6 meters lengder