• Utbygger: Frank Mohn AS
  • Utbyggingsår: 2011
  • Konsulent: Multiconsult AS, Bergen
  • Utførende: Apply AS

 

Preisolerte stålrør med alarmsystem for fjernvarme og preisolerte PE rør for fjernkjøling.

 

HorsoyHorsoy

Horsoy