Nye og eksisterende områder

 

Det blir mer og mer aktuelt å føre frem vann og avløp i

eksisterende hus og hyttefelt. Isoterm AS har spesialisert seg

på produkter for slike oppdrag.

 

Fleksible isolerte vann og avløpsrør med frostsikring

egner seg meget godt. Rør legges naturlig i terrenget,

og man kan i mange tilfeller unngå graving og sprenging.

Dette tar vare på miljøet i sårbart terreng og vil medføre

en verdiøkning på hytter og tomter.

Nye områder kan reguleres på en miljøvennlig måte.

 

Isotermrør for trykkavløp leveres med frostsikring

og er løsningen der man ikke har mulighet for naturlig fall.

Rør legges naturlig i terrenget og tildekkes med stedlige masser.

 

Isotermrør for vann benyttes som stikkledning og fellesledninger for vann.

Isotermrør tåler frysing og tining. Skulle vannet fryse, åpnes vannkranen,

varmekabelen skrus på og vannet er om kort tid tilbake.

Isovarmrør benyttes vanligvis som hovedledninger for både vann og avløp

samt for stikkledninger avløp der det ligger til rette for fall på ledningene.

Hyttefelt uten rortrase