Nye og eksisterende områder

 

Det blir mer og mer aktuelt å føre frem vann og avløp i eksisterende hus og hyttefelt. Isoterm AS har spesialisert seg på produkter for slike oppdrag.

 

Fleksible isolerte vann- og avløpsrør med frostsikring egner seg meget godt. Rør legges naturlig i terrenget, og man kan i mange tilfeller unngå graving og sprenging. Dette tar vare på miljøet i sårbart terreng og vil medføre en verdiøkning på hytter og tomter. Nye områder kan reguleres på en miljøvennlig måte.

 

Isotermrør for trykkavløp leveres med frostsikring og er løsningen der man ikke har mulighet for naturlig fall. Rør legges naturlig i terrenget og tildekkes med stedlige masser.

 

Isotermrør for vann benyttes som stikkledning og fellesledninger for vann. Isotermrør tåler frysing og tining. Skulle vannet fryse, åpnes vannkranen, varmekabelen skrus på og vannet er om kort tid tilbake. Isovarmrør benyttes vanligvis som hovedledninger for både vann og avløp samt for stikkledninger avløp der det ligger til rette for fall på ledningene.

Hyttefelt uten rortrase 

Isotermrør i eksisterende hytteområder - fleksible løsninger.

Hyttefelt boroyHyttefelt krakeroy

Skånsom behandling av eksisterende natur der rørene blir lagt naturlig i trerrenget

uten sprengning og ødeleggelse av opparbeidede områder.

 Isotermror vannTrykkavlopIsovarmror avlop

Isotermrør for vann og trykkavløp med frostsikring Isovarmrør for selvfall avløp