Isoterm AS har i mer enn 40 år jobbet med utvikling av frostsikre og miljøvennlige rørsystemer for vann og avløp til hus- og hytteområder. Dette, sammen med nyutviklede energisystemer for frostsikring, gjør Isoterm til en av Nordens mest moderne og innovative VA leverandører.

 

Under mottoet "RIKTIG RØR ER GODT MILJØ" ønsker vi å bidra til at hus- og hytteområder kan få tilgang på vann og avløp ved bruk av våre rørsystemer. Løsningene gir små inngrep i naturen og tar vare på eksisterende områder og sårbar natur. Rør legges naturlig i terrenget og man kan i mange tilfeller unngå sprenging. Nye og eksisterende områder kan reguleres på en miljøvennlig måte.

 

Gjennom testing av våre rørsystemer, og forskningsresultater oppnådd i eget kompetansesenter, ønsker Isoterm sammen med andre kompetansemiljøer å bidra til en utvikling som gir nye og bedre frostsikre VA løsninger i Norden.

 

Isoterm AS tar også ansvar for miljøet under produksjonen av våre rørsytemer. Isoterm er medlem av RENAS som er landets ledende EE returselskap. Vårt medlemsbevis finner du her.

NORDENS LEDENDE LEVERANDØR AV FROSTSIKRE VANN OG AVLØPSSYSTEMER   

EU vanndirektiv

EU vanndirektiv for renere vannkvalitet

Hytte ved sjoen

Vann og avløp til hus og hytteområder i kyst- og fjellområder - sårbar natur