Isovarm er felles betegnelse for preisolerte rør og deler for vann og avløp. Isovarmrør benyttes i grunne miljøvennlige grøfter, brokryssinger, åpent forlagte rørledninger og andre ledninger som ikke legges på frostfri dybde. Isovarmrør består av medierør, isolasjon og mantelrør.

 

Medierør kan være PP/PVC avløpsrør, PE trykkrør, PVC trykkrør eller duktilt støpejerns rør.

 

Medierør kan leveres i dimensjoner fra 63 - 710 mm. Isolasjonen består av miljøvennlig Polyuretan skum.

Mantelrør kan leveres i dimensjoner fra 90- 900 mm. Isovarmrør kan leveres med trekkerør for varmekabel.

Varmekablene har anleggslengder fra 15 - 700 meter.

 

Isovarm PP avløp leveres med rør og komplett delespekter som kortbend, langbend, grenrør, dobbeltmuffe, stake/spylegren og minikum.  Alle kummer er for 400mm stigerør som leveres preisolerte, inklusive isolerte lokk. Leveres med eller uten trekkrør for varmekabel.

Alle rør og deler leveres inklusiv ekspansjonspakning og krympestrømpe, som utgjør muffeskjøt.

Komplette systemer, rør og delesortiment - les mer

 

Isovarm PVC trykkrør:

Isovarm PVC trykkrør, langbend og T-rør leveres med trekkrør for varmekabel. 

Alle rør og deler leveres inklusiv ekspansjonspakning og krympestrømpe, som utgjør muffeskjøt.

Komplette systemer, rør og delesortiment - les mer

 

Isovarm PE trykkrør:

Isovarm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) og PN10 SDR17 (c=1,25) trykkrør leveres i 6 alternativt 12 meters lengder og leveres med trekkrør for varmekabel.

Pr. sveiseskjøt må det beregnes 1 stk. Rettskjøt Delesett samt evt. Rettskjøt for trekkrør i tillegg for etter isolering av skjøteområdet. 

Komplette systemer, rør og delesortiment - les mer

 

overforing klofta

Overføringsledning Kløfta

Vannledning under bro

PP avlop

PP avlop

PP avløpsrør

Muffeskjøt med pakning og krympestrømpe

PVC

PVC bend

PVC trykkrør PN12.5 SDR21

Langbend med trekkerør for varmekabel

PE100

PE100

PE100 PN16 SDR11 for sveising

Speilsveis eller elektromuffer - med trekkerør for varmekabel