• Utbygger: Langøya Hytteforening AS
  • Utbyggingsår: 2013
  • Konsulent: Bris Anlegg AS
  • Utførende: Bris Anlegg AS
  • Referanse/kontaktperson: Vidar Telle, Bris Anlegg AS

 

Isoterm fellesledninger og stikkledninger for vann og trykkavløp til 72 hytter.

Langøya er et typisk kystområde med stort innslag av svaberg. Store deler av anlegget er lagt med grunne terrengtilpassede grøfter.

 

LangoyaLangoya

Langoya