Hva kan Isoterm AS tilby innen elektro og ENØK?

 

Isoterm AS bygger kompetanse på egne produkter. I eget kompetansesenter og forskningsavdeling jobber vi med utvikling innenfor ENØK for frostsikring og energistyringssystemer. Vi tilbyr prosjektering av elektro på frostsikre VA anlegg. 

All prosjektering blir i samråd med utbygger, elektroentreprenør og utførende VA entreprenør/rørlegger. Anlegget skal være brukervennlig og økonomisk med styring/ overvåking av anlegget.

 

Dette til en avtalt pris i forkant.

 

Prosjektering

 • Befaring ute på anlegg sammen med kunde
 • Beregning av effektbehov og styringssystemer
 • Dimensjonering av el-inntak
 • Dimensjonering av kald- og stigekabler
 • Plassering av el-fordelingsskap på anlegget / i terrenget
 • Komplette energisystemer for ENØK

Konsulenttjenester

 • Detaljerte elektro tegninger for varmekabler/frostsikring med lengder og typer kabler
 • Koblingsskjema for varmekabler
 • Detaljerte beskrivelser av el-fordelingsskap ute på anlegget
 • Tilpasse styringssystemer for frostsikring sammen med kunde
 • Ivareta fokus på ENØK
 • Bistå med dokumentasjon mot Det lokale eltilsyn (DLE)
 • Delta på bygge- og fremdriftsmøter

 

Kompetanse - kurs

 • Kunnskap om frostsikring og forståelse for Isoterm VA systemer
 • Praktiske kurs for elektro installatører
 • Valg av riktige styringssystemer / styringer generelt
 • Feilsøking
 • Lekkasjestrøm

 

Support

 • Bistå elektroentreprenører med praktisk utførelse
 • Bistå med spørsmål fra utbygger / sluttbruker
 • Delta på befaringer etter avtale
 • Løsningsorientert bistand i alle ledd 

 

Dokumentasjonen på produkter levert av Isoterm AS skal inneholde informasjon der kunden får en god oversikt over produkter som er benyttet i anlegget,

spesielt ved senere utvidelser eller utbedringer.

 

Kontakt vårt kundesenter

Energistyring

Isoterm Energistyring 

 Stromfordeling hovedskap

Eksempel på strømfordeling hovedskap / underskap

 Bryter med kontaktor

Eksempel på bryter med kontaktor for Isotermrør