SmartReg er et nytt styringssystem for Isotermrør med ohmske varmekabler. Det er et energibesparende system med automatisk styring og mulighet for fjernstyring via PC. Systemet brukes til Isotermrør hovedledninger på større anlegg. Styringssystemet tilpasses hvert enkelt anlegg og lokale forhold, samt ledningeiers ønsker, slik at anlegget til enhver tid fungerer optimalt.

ENØK trinnet til SmartReg har et energibehov på 2-4W/m. I løpet av en vinter vil dette redusere driftskostnadene  opp til 50-70% sammenlignet med tradisjonell styring. Dette vil variere fra anlegg til anlegg.

 

Styringssystemet velger selv riktig energitrinn på bakgrunn av temperatur i bakke og luft, og energibehovet vil automatisk reguleres ut i fra innstilte parametere. Temperatur på rør, i bakke og i lufta blir registrert med PT100 følere. SmartReg tar høyde for raskt temperaturfall i lufta. Hvis temperaturen i lufta f.eks. faller under -10°C (avhengig av hvilke parametre som er lagt inn) legges ENØK trinnet inn som en sikkerhet.

 

Hvis det oppstår fare for frost eller teknisk feil, vil en alarm komme på WEB-siden i tillegg til en SMS til driftsansvarlig for anlegget.

 

SmartReg kan også benyttes på Isovarmrør, men da er det ikke tinefunksjon, men et ENØK trinn i tillegg til tradisjonelt driftstrinn.

 

Med dette systemet går Isoterm et skritt videre i arbeidet med å utvikle energibesparende, miljøvennlige og frostsikre rørsystemer for vann og avløp.

 SmartReg i praksis

Temperaturen i bakke og luft registreres med en PT100 føler,

og systemet velger selv riktig energitrinn på bakgrunn av temperaturen.

Overvåking av systemet fra egen PC

SmartReg har en integrert internettløsning, slik at man når som helst kan overvåke systemet fra egen PC.