MX Pex rørsystem er et preisolert fleksibelt plastrørsystem.

 

RADIFLEX er konstruert for varmedistribusjon med medierør av PEX.

Leveres med diffusjonssperre og er konstruert for en maksimal kontinuerlig temperatur på 90 gr. celsius og et maksimalt drifttrykk på 6 bar.

 

SANIFLEX er konstruert for distribusjon av varmt og kaldt drikkevann, eller varmtvannsdistribusjon med medierør av PEX. Kan dimensjoneres for en maksimal temperatur på 70 gr. celsius og makimalt driftstrykk på 10 bar.

 

KOMBIFLEX - 4 er en kombinasjon av Radiflex og Saniflex i samme ytterrør.

 

MX Pex rørsystemer leveres med komplett delesortiment og godt utvalg av lagerførte produkter på fabrikken på Ringebu.

 

MX Pex rørsystem gjør Isoterm AS til en enda mere komplett leverandør av rørsystemer for VVS, VA og Industriprodukter.

 

DIN SAMARBEIDSPARTNER PÅ PREISOLERTE RØRSYSTEMER!

Radiflex twinRorkbling pex

Radiflex Twin for varmeanlegg med rørkoblinger

Saniflex twinRorkobling pex

Saniflex twin for tappevann med rørkoblinger

kombiflexrorkobling pex

Kombiflex - 4  /  Radiflex og Saniflex i en mantel