Termorør 20/45 mm leveres i faste lengder på 15, 25, 45 og 70 m med selvbegrense varmekabel og ferdig tilkoblet støpsel. Medierør i PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25).

Rørene benyttes ofte til provisoriske anlegg, vannledning ved omlegging av kommunale ledninger og til brakkerigger på anleggsområder.

 

Mange kommuner og entreprenører har dette produktet liggende på lager i tilfellet behovet melder seg.

 

De fleksible rørene kan rulles ut, brukes som vannledning i perioder for deretter å bli rullet inn og lagt på lager til neste gang.

 

Komplette oversikt rør og delesortiment - les mere!

 

Termoror

Termorør 20/45 mm i ferdige lengder med støpsel - klar til bruk!