HVA ER TRYKKAVLØP? 

 

Trykkavløp består av et trykksatt ledningsnett av f.eks. Isotermrør og en valgt kvernpumpe som står ved et hus eller en hytte. Rørene ender opp ved et tilkoblingspunkt der avløpsvannet ledes inn i en selvfallsledning, en oppsamlingstank eller et renseanlegg.

 

Ved hvert hus/hytte plasseres det en liten pumpestasjon som avløpsvannet fra boenheten renner inn i via en selvfallsledning.

 

Pumpeteknikken gjør at det kan benyttes mindre ledningsdimensjoner og ledningene kan legges naturlig i terrenget uten å måtte ta hensyn til fall på ledningene. Pumpestasjonene kan plasseres i kjeller, i kryperom under hus/hytta eller være nedgravd. Det er viktig å frostsikre pumpestasjonen.

 

På markedet finnes det i hovedsak to typer pumpeteknikker. Sentrifugalpumpe eller skruepumpe. Pumpestasjonene er utstyrt med kvernpumper som gjør at man kan pumpe avløpet i mindre pumpeledninger. Kvernpumpen gjør at avløpsvannet blir kvernet opp til en tynt flytende masse.

 

Med mindre fleksible pumpeledninger kan man enklere ta seg frem i terrenget. Dimensjonering og prosjektering av trykkavløpsanlegg utføres av VA konsulent elle pumpeleverandør.

Hyttefelt kraakeroy Hyttefelt loyning
Vann og trykkavløp lagt naturlig i terrenget Pumpekum og trykkavløpsrør  

 

Isoterm trykkavlop

Kum trykkavlop

Universalskjot trykkavlop

Isotermrør med frostsikring

Samlekum for trykkavløp

Tilkoblingspunkt for trykkavløp

2 hus 2 sloyfer

Trykkavløpsanlegg lagt naturlig i terrenget  Prosjektert anlegg med trykkavløp