ISOTERMRØR T75, T300, T600 med frostsikring for hus og hytte.

Isotermrør for trykkavløp leveres med med rødbrunt ytterrør i dimensjoner fra  32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 og 90/175 mm på kveil.

Medierør i PE100 PN16 SDR11 (c=1,25).

 

Rørene har innlagt frostsikring, lengder mellom 15-75 meter (blå kabel), 60-300 meter (grønn kabel) og 300-600 meter (brun kabel), som styres via brytere, termostater eller Isoterm energistyringer.

 

Rørene benyttes sammen med kvernpumper eller sentrifugalpumper som pumper avløpet fra kummer gjennom små rør dimensjoner.

 

Fleksibiliteten bidrar til at rørene kan legges naturlig i terrenget, benytte utsparinger eller naturlige rørgater i berg/fjellområder.

Rørene legges i grunne grøfter og skal tildekkes!

  

Komplette systemer, rør og delesortiment - les mere 

Trykkavlop

samlekum

Isotermrør for trykkavløp

Samlekum for inntil 4 stikkledninger i dimensjon 50/90

Energistyring

 

Energistyring

 

grenror

bakkekran

45 grader grenrør for trykkavløpsrør

Bakkekran med tilbakeslagsventil