• Utbygger: Øygarden Kommune
  • Utbyggingsår: 2009
  • Konsulent: Asplan Viak AS Avd. Bergen ?
  • Utførende: VVS Bygg AS
  • Referanse/kontaktperson: Roger Helland, VVS Bygg AS
  • Type leveranse: Isovarm vannledning, dimensjon 250/355mm PE/SDR11 med trekkerør for varmekabel.

250 meter hovedvannledning i Øygarden kommune åpent forlagt under Ulvesundet bro. Rørene er levert med UV stabilisert yttermantel i PE og for utvendig klamring.

UlvesundetUlvesundet

Ulvsundet