BENYTT DEG AV VÅR KOMPETANSE INNEN ELEKTRO!

Isoterm AS har fokus på ENØK og MILJØ

Vi kan tilby:

  • Prosjektering av løsninger for VA anlegg der varmekabler for frostsikring benyttes.
  • Konsulenttjenester for grunnarbeid- og elektroentreprenører.
  • Kurs i vårt kompetansesenter på Ringebu.
  • Support under utførelse av VA prosjekt.

Kontakt oss for en faglig prat. Gjennom dialog skaper vi utvikling og kompetanse.

ISOTERM KOMPETANSESENTER

Isoterm AS presenterer sitt nybygde og unike kompetansesenter. Dette er enestående i Norden sammenheng og vil være med å påvirke beslutninger innenfor frostsikring og drift av frostutsatte VA systemer.

Erfaringer så langt viser at det er flere faktorer som spiller inn for å få et driftsikkert, miljømessig og energibesparende VA anlegg. Som eksempler kan nevnes prosjektering og drift av frostsikringsanlegg,  drift og bruk av energistyringer,  bruk av omfyllingsmasser, dybde på grøfter og varmetapsberegninger

ISOTERM AB

I april 2014 åpnet Isoterm AB sitt salgskontor i Stenkullen Sverige. Beliggenhet 2 mil øst for Gøteborg langs E20 mot Stockholm.

Dette medfører at Isoterm nå er tilstede i det Svenske markedet med sine produkter og miljøvennlige VA systemer. Organisasjon består av ansatte med lang VA erfaring fra leverandør, kommune, entreprenør og rådgivende ingeniør. Vi ser med spenning frem mot å etabelere våre VA systemer i det Svenske markedet og ønsker våre medarbeidere i Sverige lykke til fremover!