NY DAGLIG LEDER OG MARKEDSSJEF I ISOTERM AB

Aksel Ruud, tidligere Key Account Manager og VA ansvarlig i Isoterm AS, startet 15. januar 2015 i stillingen som daglig leder og markedssjef i Isoterm AB. Aksel har vært sterkt delaktig i utviklingen av Isoterm AB, som nå er i god vekst. Vi ønsker Aksel lykke til med fortsatt utvikling og vekst i det svenske markedet. Kontaktinformasjon finner du her.

ISOTERM AS HAR FOKUS PÅ ENØK OG MILJØ

Vi jobber for tiden med et helt nytt styresytem for mer energiøkonomisk drift av frostfrie VA-rør. Systemet kan styres fra PC eller nettbrett. Ved bruk av riktig omfyllingsmasse og god utførelse er det snakk om energibesparelser på 40-60%! 

Les mer her!

Benytt deg av vår kompetanse innen elektro!

ISOTERM AS LEVERER LOKALT TIL NYE E6!

Isoterm AS har lang erfaring med leveranser av rør til bro- og tunnelprosjekter. I forbindelse med Statens Vegvesen og AF Gruppen sin utbygging av nye E6 Frya-Vinstra leverer Isoterm AS vannledning for brannvann til dette tunnelprosjektet. Leveransen består av preisolerte PE SDR11 PN16 rør, deler og brannhydranter.