ISOTERM AS LEVERER LOKALT TIL NYE E6!

Isoterm AS har lang erfaring med leveranser av rør til bro- og tunnelprosjekter. I forbindelse med Statens Vegvesen og AF Gruppen sin utbygging av nye E6 Frya-Vinstra leverer Isoterm AS vannledning for brannvann til dette tunnelprosjektet. Leveransen består av preisolerte PE SDR11 PN16 rør, deler og brannhydranter.

ISOTERM PÅ FULL FART INN I DET SVENSKE MARKEDET

I løpet av de to siste årene har Isoterm etablert seg i det svenske markedet. Løsningen med frostikre rør og grunne grøfter er godt mottatt, og Isoterm leverer nå til flere store VA prosjekter. Ett av disse er et større prosjekt, Leksand kommune. Utbygger Dala Vatten bygger ut prosjekt Plintsberg for 65 hytter. Isoterm står for leveringen av ca 9 000 meter isotermrør vann og trykkavløp.

ISOTERM AS HAR FOKUS PÅ ENØK OG MILJØ

Benytt deg av vår kompetanse innen elektro!

Vi kan tilby:

  • Prosjektering av løsninger for VA anlegg der varmekabler for frostsikring benyttes.
  • Konsulenttjenester for grunnarbeid- og elektroentreprenører.
  • Kurs i vårt kompetansesenter på Ringebu.
  • Support under utførelse av VA prosjekt.

Kontakt oss for en faglig prat. Gjennom dialog skaper vi utvikling og kompetanse.