NY SALGS- OG MARKEDSSJEF I ISOTERM AS

Aksel Ruud er ansatt som ny salgs- og markedssjef i Isoterm AS. Han skal bidra til å videreutvikle Isoterm AS som en ledende aktør innen salg, utvikling og produksjon av tekniske rørsystemer. Han innehar også stillingen som daglig leder og markedssjef i Isoterm AB. Dette vil dermed styrke arbeidet med å utvilke selskapet i Norden.

ISOTERM AS HAR FOKUS PÅ ENØK OG MILJØ

Vi jobber for tiden med et helt nytt styresytem for mer energiøkonomisk drift av frostfrie VA-rør. Systemet kan styres fra PC eller nettbrett. Ved bruk av riktig omfyllingsmasse og god utførelse er det snakk om energibesparelser på 40-60%! 

Les mer her!

Benytt deg av vår kompetanse innen elektro!

ISOTERM AS I MEDIA

I forbindelse med utgivelsen av Finansavisen 25. mars 2015, var det med et eget magasin Water Management. Magasinet omhandler forskjellige utfordringer med vann og avløp. I artikkelen "Rør i grunne grøfter - vann og avløp året rundt" kan dere lese om fordelen med grunne grøfter og frostsikre løsninger. Dere vil kunne lese mer på www.watermanagement.no.