ISOTERM AS HAR FOKUS PÅ ENØK OG MILJØ

Vi jobber for tiden med et helt nytt styresytem for mer energiøkonomisk drift av frostfrie VA-rør. Systemet kan styres fra PC eller nettbrett. Ved bruk av riktig omfyllingsmasse og god utførelse er det snakk om energibesparelser på 40-60%! 

Les mer her!

Benytt deg av vår kompetanse innen elektro!

ISOTERM AS LEVERER LOKALT TIL NYE E6!

Isoterm AS har lang erfaring med leveranser av rør til bro- og tunnelprosjekter. I forbindelse med Statens Vegvesen og AF Gruppen sin utbygging av nye E6 Frya-Vinstra leverer Isoterm AS vannledning for brannvann til dette tunnelprosjektet. Leveransen består av preisolerte PE SDR11 PN16 rør, deler og brannhydranter.