Selvfall

Der det er naturlig fall fra hytte/hus til kommunale ledninger benyttes Isovarm selvfallsledning på avløpet. Disse rørene leveres normalt uten varmekabel – egenvarmen i avløpsvannet samt isoleringen er tilstrekkelig.

 

Trykkavløp

I mange tilfeller er det ikke naturlig fall i terrenget rundt huset/hytta som skal kobles til et avløpsnett. Da er trykkavløp et godt alternativ. Dette krever altså ikke fall på rørene og man kan bruke rør av mindre dimensjoner som kan legges naturlig i terrenget. Det monteres en pumpestasjon i kjeller, krypkjeller, eller graves ned utenfor hytta. Avfallet føres fra hytta og til kummen hvor det kvernes til mindre partikler som føres videre i rør til en selvfallsledning, oppsamlingstank eller renseanlegg. Vi i Isoterm står sammen med våre samarbeidspartnere klare til å finne den beste løsningen for deres område. Enten selvfallsledning eller trykkavløp. Med over 40 års erfaring stiller vi godt rustet med et ønske om å hjelpe dere å oppnå drømmen. Vi har flere eksempler på både små og store prosjekter under referanser. 

 

Les mer!