Fjernvarmerør leveres som preisolerte fastholdte rørsystemer for direkte nedgravde fjernvarmenett for distribusjon av varmt vann.

 

 

Normer og standarder etter 

gjeldende EN normer

 

Produkter

 

EN 253:2009 + A1:2013    Preisolerte faste rørsystemer
EN 448:2009    Rørdeler til fjernvarmerør
EN 488:2011   Stålventiler for fjernvarmerør
EN 489:2009     Sammenføyning av medierør av stål
EN 13941:2009 + A1:2010   Dimensjonering og installering
EN 14419:2009   Overvåkningssytemer
EN 15698:2009    Preisolerte fasthodte to-rørsystem

 

Enkeltrør: 

 

 

Dobbeltrør:

 

Rette rør   Rette rør
Serie 1,2 og 3     Dobbeltrør (standard, dobbel + og dobbel ++)
Komplett delepekter   Komplett delespekter


Komplette systemer, rør og delesortiment - 
les mer

Preisolerte fjernvarmerør - enkle eller dobble systemer

Sertifiserte fjernvarmesystemer etter gjeldende normer