Høsten 2011 åpnet Isoterm AS sitt unike kompetansesenter som har gitt oss økt kunnskap, erfaring og dokumentasjon om våre produkter og løsninger. 

 

Anlegget består av 1500 m vann og trykkavløpsrør med tilhørende kummer, pumper og deler i områder rundt fabrikken. Gjennom målinger, tester og etterhvert en unik dokumentasjon, er vi behjelpelige med å veilede deg som vår kunde til å velge riktige VA løsninger i ditt område.

 

Erfaringer så langt viser at det er flere faktorer som spiller inn for å få et driftsikkert og godt utbygd VA anlegg, spesiellt i forhold til grunt forlagte VA systemer og driften av disse.

 

Viktige faktorer vi ønsker å finne mer ut av er:

  • Varmetapsberegninger
  • Driftsforhold ifht temperatur, omfyllingsmasser og dybde på grøft
  • Driftserfaringer ifht energibruk og frostsikring
  • Energibehov ved ulike dybder og omfyllingsmasser
  • Driftstimer på VA anlegg ifht frostsikring og driftssituasjon
  • Drift og bruken av energistyringer

Produktutviklingen fremover vil basere seg mye på de erfaringene vi får, spesielt med tanke på Isotermrør sortimentet og energissystemene for frostsikring.

 

Alle målinger og resultater loggføres og vil etterhvert bli systematisert og formidlet til de kunder som ønsker det. Disse erfaringene vil være av stor betydning for fremtidens løsninger for frostsikre VA systemer i Norden.

Testanlegget

Isoterm tester sine rørsystemer i eget testanlegg

Kompetansesenter

Isoterm Kompetansesenter og VA skole