• Utbygger: Odda Kommune
  • Utbyggingsår: 2013-2016
  • Konsulent: Asplan Viak AS, avd. Ski
  • Utførende: Røynstrand Entreprenør AS
  • Referanse/kontaktperson: Arne Opedal, Røynstrand Entreprenør AS

Preisolerte hovedledninger til vann og avløp.

Frostsikre fellesledninger og stikkledninger.

Hyttefelt på fjellet med 380 eksisterende hytter, det vil være 280 pumpestasjoner når anlegget er ferdig utbygd.

Over 30 000 meter rør med frostsikring som er koblet til Kommunalt drikkevann og renseanlegg

 

 

 

 

LoyningLoyning

Loyning