• Utbygger: Oksrødkilen Hytteforening AS
  • Utbyggingsår:2013 / 2014
  • Konsulent: Cowi AS, Fredrikstad
  • Utførende: Brødrene Lie AS, Fredrikstad
  • Referanse/kontaktperson: Dagfinn Lie, Brødrene Lie AS
  • Type leveranse: Vann og trykkavløp

Isoterm fellesledninger og stikkledninger for vann og trykkavløp til 80 hytter.

Oksrød er et typisk kystområde med stort innslag av svaberg. Store deler av anlegget er lagt med grunne terrengtilpassede grøfter.

OksrodOksrod

Oksrod